Det er allerede store endringer i Arktis på grunn av klimaendringene, og det forventes større endringer i fremtiden. Svalbard står nå på terskelen til et nytt klima, kjennetegnet av vintre uten temperaturer under -20 °C, mindre havis og somre med forlengede vekstsesonger.

Klimaindikatorene i MOSJ viser endringene i klima på Svalbard, både i atmosfæren, i havet og på land. I Arktis er det store naturlige variasjoner, og det er derfor viktig å overvåke klimaindikatorene over lang tid.

Atmosfære

Hav

Land