Dyrelivet, både på land og i havet ved Svalbard, påvirkes av klima og mange påvirkningsfaktorer. Klimaendringer er den viktigste årsaken til endringer i økosystemene på Svalbard, mens kombinasjonen med andre påvirkningsfaktorer kan forsterke eller svekke effektene.

Indikatorene her er valgt ut for å si noe om tilstanden i dyrelivet på Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen og i havet rundt. De kommersielle fiskebestandene foregår det en utstrakt overvåking av, mens det derimot foregår relativt lite overvåking av andre arter i økosystemene i nord, både til havs og på land.

Dyreliv i havet

Dyreliv på land