Økende ferdsel på Svalbard, både motorisert og ikke-motorisert, kan føre til negativ påvirkning av både jordsmonn, plantedekke, dyreliv og kulturminner. Motorisert ferdsel skaper også konflikter for andre som ferdes med et ønske om å oppleve ro og stillhet. Overvåking av omfanget av ferdselen som foregår gir nyttig informasjon til forvaltningen.