Plantelivet på land og i havet ved Svalbard, påvirkes av klima og ulike påvirkningsfaktorer. Klimaendringer er den viktigste årsaken til endringer i økosystemene på Svalbard, mens kombinasjonen med andre påvirkningsfaktorer kan forsterke eller svekke effektene.

Planteliv på land