På Svalbard er jakt og fangst regulert slik at størrelse og sammensetning av bestandene ikke blir påvirket. Bare svalbardrein, fjellrev, svalbardrype og noen få andre fuglearter, i tillegg til noen selarter, er jaktbare. Sysselmesteren på Svalbard samler inn data som gjør det mulig å overvåke omfanget av jakt og fangst. Uttak av isbjørn presenteres også her, selv om det etter fredningen i 1973 ikke har foregått jakt på arten.