Det er mange påvirkningsfaktorer for miljøet på Svalbard og Jan Mayen, og ofte er det vanskelig å vurdere hvordan summen av alle påvirkningsfaktorer sammen med klimaendringer virker på miljøet. Forurensning er i all hovedsak transportert til området, da det er få lokale utslipp.

Menneskelig ferdsel kan forstyrre dyreliv og føre til slitasje på vegetasjonen. Fiskeri og fangst av marine sjøpattedyr påvirker bestandene av disse artene, og selv om de forvaltes på en bærekraftig måte, er det viktig å overvåke dette. Jakt av landlevende dyr reguleres for å unngå effekter på bestandene, og data på hvor stort uttaket er av de enkelte arter er avgjørende informasjon for forvaltningen.

Ferdsel

Fiskeri og ferskvannsfiske

Forurensning

Jakt og fangst