Geir Wing Gabrielsen … [et al. Tromsø : Norsk Polarinstitutt, 2012. – 44 s. : ill. ; 30 cm. – (Rapportserie / Norsk Polarinstitutt ; nr. 137) (PDF 14,9 MB)

Brage1.pdf (14.94Mb)

Denne rapporten gir en oppdatering av status for miljøgifter som inngår i overvåkningssystemet MOSJ. Miljøgiftene er avgrenset til organiske miljøgifter, tungmetaller og radioaktive stoffer. Rapporten tar for seg status, trender og effekter for miljøgiftene og gir råd for videre overvåkning. Geografisk er rapporten avgrenset til Svalbard og Jan Mayen med omkringliggende havområder.

Serie

Rapportserie 137

Gabrielsen, Geir WingEvenset, AnitaFrantzen, SylviaGwynn, JustinHallanger, Ingeborg GammelsæterKallenborn, RolandPfaffhuber, Katrine AspmoRoutti, HeliSagerup, Kjetil

Permanent lenke

http://hdl.handle.net/11250/173389

Utgivelsesdato

2012-04-11

Metadata

Vis full innførsel

Samlinger

Rapportserien / Report series [157]